Klett Polska

Klett Polska
www.klett.pl

ul. Polska 114
60-401 Poznań
Poland

e-mail: r.kuc@klett.pl

Klett Polska is the Polish subsidiary of the Klett Group – one of Europe’s largest providers of educational services and supplies.

Klett Polska specialises in publishing learning and teaching materials for languages. Our publishing programme features school textbooks, self-study materials and dictionaries. We are also active in other areas of education with a special focus on early education and supporting parents in facilitating children’s development. Klett Polska provides learning and teaching expertise for educational institutions and individuals. These solutions range from printed books, through blended products to educational apps and online products.

Wydawnictwo Klett Polska jest częścią Grupy Klett – jednego z wiodących europejskich przedsiębiorstw dostarczających usługi i produkty w dziedzinie edukacji.

Klett Polska specjalizuje się w wydawaniu materiałów do nauki języków obcych. Nasz program wydawniczy obejmuje podręczniki, materiały do nauki własnej i słowniki przeznaczone zarówno dla instytucji edukacyjnych, jak i użytkowników indywidualnych. Jesteśmy również aktywni w innych dziedzinach – szczególny nacisk kładziemy na edukację najmłodszych i zapewnianie rodzicom pomocy we wszechstronnym wspieraniu rozwoju dziecka. Klett Polska proponuje książki, aplikacje edukacyjne, a także produkty blended i online.